Студентски съвет

Студентски съвет

Студентският съвет е пространство, в което не съществуват ограничения, свързани с пол, раса, етнос, конформизъм, несериозност, сериозност, високомерие, примирение. Ние сме студентите.

Всеки студент на НМА може да участва в работата на Съвета и да използва неговите възможности.

Ние сме обединени от нещо много по-голямо от нормата на закона. Отнасяме се един към друг неформално, съпричастно, откровено. Правилата ни служат да свършим задачата, а не да ограничават преценката ни.

Ако нещо си струва да бъде направено, струва си да бъде направено по възможно най-добрия начин.

Комисия по социално-битови въпроси на учащите

Комисия по изготвяне и контрол на спазване на графици за самоподготовка в учебните зали (КИКСГСУЗ)

Контакти

1. Председател на СС:

 • Антонио Дачовски.

2. Заместник-председатели на СС:

 • Мадлен Цанков;
 • Кристиана Атанасова;
 • Николай Желязков.

3. Секретар на СС:

 • Станислава Ризова.

4. Делегати в ОС на НПСС:

 • Станислава Ризова /с право на глас/;
 • Кристиана Атанасова /съвещателен/;
 • Симон Павлов /съвещателен/.  

5. Представител на Студентски съвет в Контролния съвет:

 • Михаил Маринов.

6. Представители на Студентски съвет в Академичния съвет:

 • Антонио Дачовски;
 • Мадлен Цанков;
 • Николай Желязков;
 • Симон Павлов;
 • Деян Великов.

 

7. Представители на Студентски съвет във Факултетните съвети:

ФС – ТКДФ

 • Симон Павлов;
 • Мария-Каролина Койнова;
 • Надежда МакКюн (резерва).

ФС – ИФ

 • Николай Желязков;
 • Деян Великов;
 • Калоян Русев (резерва).

ФС – ВФ

 • Антонио Дачовски;
 • Мадлен Цанков.

 

8. Представители на Студентски съвет в Атестационните комисии:

АК – ТКДФ

 • Станимир Иванов.

АК – ИФ

 • Николай Желязков.

АК – ВФ

 • Антонио Дачовски.

 

9. Представител на Студентски съвет в съвета на Настоятелството:

 • Мадлен Цанков.

 

10. Делегати на Студентски съвет в СОПКОАС:

 • Станимир Иванов (докторант);
 • Николай Желязков (студент).

 

11. Делегати на Студентски съвет в Комисиите по качеството към СОПКОАС:

КК към СОПКОАС – ТКДФ

 • Велислава Скрильова.

КК към СОПКОАС – ИФ

 • Калоян Русев.

КК към СОПКОАС – ВФ

 • Антонио Дачовски.