НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2021 г. ТРЕТА СЕСИЯ

09.09.2021НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2021 г. ТРЕТА СЕСИЯ

    СЪОБЩЕНИЕ

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2021 г. ТРЕТА СЕСИЯ

   ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2021 г., се подават  от 10 СЕПТЕМВРИ до 15:00 часа на 08 ОКТОМВРИ 2021 г. в Учебен отдел.

 Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

1.  Попълнен типов формуляр – 2 екземпляра (изтегля се от сайта на НМА, моля да не се използват стари формуляри);

2.  Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);

3. Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                                             Академичен център за научна и художественотворческа дейност

« Назад към всички новини