Кандидатстване в Студентските общежития на НМА за учебната 2021/2022 година

03.08.2021

Уважаеми студенти,

Кандидатстването в студентските общежития на НМА за учебната 2021/2022 г. ще се извършва САМО дистанционно.

Документи можете да подавате на следния имейл – so@nma.bg

Необходими документи:

1. Молба-декларация.

2. Настанителна заповед.

3. Уверение. Попълват се и ДВАТА екземпляра.

4. Декларация за информираност за обработкана на личните данни - попълва се САМО ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПЪРВИ КУРС.

Документите се изтеглят, попълват се и се изпращат сканирани или снимани с телефон – молба-декларация, настанителна заповед, декларация за информираност за обработка на личните данни САМО ЗА ПЪРВИ КУРС, като с тях се изпращат още - документи за доходи на родителите през последните 6 месеца (от февруари до юли 2021 г. включително), уверения за учащи братя и сестри, смъртен акт, ако има такъв.

УВЕРЕНИЯТА, подписани и подпечатани от факултетните секретарки се предоставят в общежитията при настаняване, заедно с оригиналите на документите, които сте изпратили сканирани, както и 2 бр. снимки.

УВЕРЕНИЯТА ще се разписват и подпечатват от факултетните секретарки след 01 септември 2021 г. /07.09.2021 г. за ТКДФ/

Задължително е при настаняване да сте ЗАПИСАНИ!!!

Срокове за подаване на документи – от 09 август до 17 септември 2021 г.

При некоректно попълнени документи, комплекти с непълно съдържание на изискуемите документи няма да бъде издадена заповед на съответния студент. При възникнали въпроси можете да пишете на so@nma.bg.

Таксата за документи в размер на 5 лева ще се заплаща в ОБЩЕЖИТИЯТА при настаняване!!!

Документите за доходи на родителите за последните 6 месеца са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ.

Настанителните заповеди на всички студенти ще бъдат предадени на Управителя на блоковете по служебен път.

ВАЖНО:

НАСТАНЯВАНЕТО В ОБЩЕЖИТИЯТА СТАРТИРА НА 07 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

Настаняване в 10 блок ще се извършва в дните ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА и ЧЕТВЪРТЪК!!!

Настаняване в 22 Б ще се извършва във ВТОРНИК и ПЕТЪК!

Събота, неделя, на официални и национални празници не се извършва настаняване!!!

« Назад към всички новини