Доктор Хонорис кауза

От 1996 година до сега редица изтъкнати наши и чуждестранни музиканти, преподаватели и музикални дейци са удостоени с най-високото отличие на Национална музикална академия: 

 1. Проф. Жермен Муние – Протокол №1/17.02.1996
 2. Проф. Михаел Фришенщлагер – Протокол №7/21.10.1996
 3. Проф. Зигфрид Финк – Протокол №2/12.03.1997
 4. Проф. Владимир Аврамов – Протокол №1/16.01.1998
 5. Проф. Стоян Джуджев – Протокол №1/16.01.1998
 6. Акад. проф. Марин Големинов – Протокол №1/16.01.1998
 7. Проф. Боян Лечев – Протокол №3/29.04.1998
 8. Проф. Сава Димитров – Протокол №3/29.04.1998
 9. Проф. Петър Христосков – Протокол №3/29.04.1998
 10. Проф. Александър Райчев – Протокол №5/29.05.1998
 11. Проф. Наоми Мицумая – Протокол №8/12.09.1998
 12. Проф. Тойо Акашава – Протокол №9/19.11.1998
 13. Проф. Петър Кърпаров – Протокол №1/17.02.2000
 14. Проф. Димитър Сагаев – Протокол №1/17.02.2000
 15. Проф. Леон Суружон – протокол №1/17.02.2000
 16. Проф. Ифра Ниман – Протокол №4/20.05.2000
 17. Гена Димитрова – Протокол №5/13.07.2000
 18. Проф. Елена Киселова – Протокол №5/13.07.2000
 19. Проф. Александър Нейнски – Протокол №11/14.12.2000
 20. Проф. Йордан Киндалов – Протокол №11/14.12.2000
 21. Проф. Николай Тонев – Протокол №1/15.02.2001
 22. Проф. Мати Пинкас – Протокол №1/15.02.2001
 23. Анна Томова Синтова – Протокол №2/07.06.2001
 24. Проф. Емил Камиларов – Протокол №4/13.09.2001
 25. Дина Шнайдерман – Протокол №4/13.09.2001
 26. Проф. Лили Атанасова – Протокол №10/20.12.2001
 27. Проф. Лазар Николов – Протокол №1/07.02.2002
 28. Георг Потика – Протокол №2/ 07.02.2002
 29. Лиляна Барева – Протокол №3/16.05.2002
 30. Йоан Холендер – Протокол №4/27.06.2002
 31. Юрий Буков – Протокол №6/11.09.2003
 32. Петер Садло – Протокол №6/11.09.2003
 33. Ким Сънг Ъй – Протокол №6/11.09.2003
 34. Ясуши Ичихаши – Протокол №6/11.09.2003
 35. Жан Лу Кюн Делфорж – Протокол №1/08.01.2004
 36. Николай Гяуров – Протокол №3, 11.03.2004
 37. Мирела  Френи – Протокол №3/11.03.2004
 38. Райна Кабаиванска – Протокол №3/11.03.2004
 39. Борис Рубашкин – Протокол №3/11.03.2004
 40. Проф. д-р Константин Ганев – Протокол №5/10.06.2004
 41. Проф. Джулия Ганева – Протокол №5/10.06.2004
 42. Рудолф Седлачек – Протокол №8/13.09.2004
 43. Проф. Антон Хаджиатанасов – Протокол №8/13.09.2004
 44. Христо Друмев – Протокол №9/18.11.2004
 45. Джеймс Пардю – Протокол №3/21.04.2005
 46. Венцислав Янков – Протокол №3/21.04.2005
 47. Георги Йорданов – Протокол №6/21.04.2005
 48. Проф. Лиляна Антова – Протокол №2/03.05.2007
 49. Алексис Вайсенберг – Протокол №9/15.11.2007
 50. Оливер Гилмур – Протокол №9/15.11.2007
 51. Проф. д.изк. Пенчо Стоянов – Протокол №1/05.03.2009
 52. Акад. проф. Васил Казанджиев – Протокол №1/05.03.2009
 53. Мартин Клепетко – Протокол №1/05.03.2009
 54. Проф. Михаел Майсл – Протокол №2/02.04.2009
 55. Проф. Димитър Тъпков – Протокол №5/09.07.2009
 56. Проф. Асен Селимски - Протокол №6/23.09.2010
 57. Проф. д-р Савка Шопова - Маркова – Протокол №3/14.04.2011
 58. Проф. Виктор Мержанов – Протокол №9/03.10.2011
 59. Проф. Константин Чилев - Протокол №3/26.04.2012
 60. Проф. Мария Радичева - Протокол №3/26.04.2012
 61. Акад. проф. Христо Недялков - Протокол №5/26.06.2012
 62. Проф. Петко Радев - Протокол №2/22.02.2013
 63. Проф. д.изк. Димитър Христов - Протокол №4/20.06.2013
 64. Проф. д.изк. Иван Хлебаров - Протокол №1/13.02.2014
 65. Проф. Реса Колева - Протокол №2/10.04.2014
 66. Проф. Николай Николов - Протокол №6/16.10.2014
 67. Проф. Руско Русков - Протокол №3/19.06.2014
 68. Проф. Анна Белчева - Протокол №6/16.10.2014
 69. Доц. Алипи Найденов - Протокол №4/24.09.2015
 70. Проф. Дора Лазарова - Протокол №5/15.10.2015
 71. Ву Хуонг- Протокол №6/17.12.2015
 72. Проф. Благовеста Карнобатлова - Протокол №8/25.02.2016
 73. Проф. Иванка Стоянова - Протокол №9/24.03.2016
 74. Проф. Георги Костов - Протокол №9/24.03.2016
 75. Проф. Александър Йосифов - Протокол №10/14.04.2016
 76. Доц. Калина Богоева - Протокол №7/15.12.2016
 77. Проф. Снежана Барова - Протокол №7/15.12.2016
 78. Проф. Иван Ефтимов - Протокол №9/23.02.2017
 79. Валери Гергиев - Протокол №11/18.04.2017
 80. Проф. Франко Петраки - Протокол №12/18.05.2017
 81. Проф. Огнян Станчев - Протокол №16/12.10.2017
 82. Юри Башмет - Протокол №22/17.04.2018
 83. Проф. Павел Герджиков - Протокол №24/06.07.2018
 84. Проф. Георги Велков - Протокол №27/11.10.2018
 85. Проф. Бранимир Слокар - Протокол №29/13.12.2018
 86. Хосе Карерас - Протокол №21/22.03.2018
 87. Проф. Емануел Сежурне - Протокол №34/20.06.2019