Срокове за подаване на документи

Документи за кандидатстване за стипендия за зимен семестър на учебната 2020/2021 година, съгласно ПМС № 90 ще се подават от 30 септември  до 15:00 ч. на 09 октомври 2020 г. вкл.