Стипендии

Уважаеми студенти,

през учебната 2019/2020 година ще имате възможност да кандидатствате за стипендии по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 26 МАЙ 2000 Г.  

В сайта на Национална музикална академия ще може да намирате навременна и точна информация за сроковете за кандидатстване и подаване на хартиените носители на документите. Своевременно ще бъдете информирани и за всяка промяна, ако има такава от предишните кампании.

За въпрпоси относно кандидатстване за стипендия по ПМС № 90 - Лили Попова - 4409 791 и на e-mail: stipendii.nma@abv.bg