ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРИЕМ 2021-2022

Онлайн и дистанционни предварителни приемни изпити в НМА  

Уважаеми кандидат-студенти,

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" обявява предварителни приемни изпити за учебната 2021/2022 г.  за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след средно образование във всички специалности БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ: КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ, МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНА РЕЖИСУРА И БАЛЕТНО ИЗКУСТВО/БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ за учебната 2021/2022 година ОТПАДА  изпитът по Солфеж и теория на музикалните елементи за Инструментален факултет и Поп и джаз изкуство

СРОКОВЕ  И ДОКУМЕНТИ

Подаване на документи за кандидатстване в НМА за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър след средно образование, заедно с необходимите видеоматериалиот 01 март до 15:00 ч. на 17 март 2021 г.

Приемните онлайн изпити за ТКДФ /Солфеж и теория на музикалните елементи и Звукорежисура – I и III етап/ ще се проведат на 20 и 21 март 2021 г., както следва:

-          Звукорежисура – I етап, онлайн тест на 20.03 от 10:00 ч.

-          Теория на музиката - I етап, Солфеж и теория на музикалните елементи, онлайн на 20.03 от 10:00 ч. по предварителен график

-          Педагогика на обучението по музика - I етап, Солфеж и теория на музикалните елементи, онлайн на 20.03 от 10:00 ч. по предварителен график

Прослушването на видеоматериалите (за всички специалности), изпратени заедно с кандидатстудентските документи, ще се проведе от 18 до 23 март 2021 година.

Документите за кандидатстване и видеоматериалите се подават по e-mail

ДОКУМЕНТИТЕ - снимани с телефон или сканирани, ВИДЕОМАТЕРИАЛИТЕ – С ЛИНК в някоя от платформите. Например – one drive, google drive.

Информация за споделяне на файлове и папки в One drive.

Информация за споделяне на файлове в Google drive /Google Диск/

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ

1. Заявление и Декларация

2. Копие на дипломата за средно образование или удостоверение от училище, че кандидат-студентът се обучава в последна година (12 клас).

3. Видеоматериали – кратко представяне на кандидат-студента – три имена, материал, който ще бъде записан и показване на документ за самоличност. Изпълненията на кандидат-студента, трябва да са подготвени съгласно материала за приемните изпити, който е публикуван по специалности. Същите трябва да бъдат изпратени като линк.

4. Документ за платена ТАКСА за приемни изпити:

- такси за приемни изпити по факултети/специалности:

ТКДФ – 75 лева /без специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн/

за специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн - 100 лева

ИФ – 50 лева /за всички специалности, в т.ч. Фолклорно пеене и Фолклорни инструменти/

ПДИ – Инструментално изкуство – 50 лева /за всички специалности/

ПДИ пеене – 75 лева

Таксите се заплащат по банков път. В платежния документ се изписват имената на кандидат-студента и специалността/специалностите, за която/които кандидатства.  Ако се кандидатства за две специалности се заплаща такса за всяка специалност поотделно (на едно платежно нареждане); ако специалностите са в различни факултети, документите се изпращат на двата е-mail адреса, посочени по-долу.  

Банкова сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Банка: БНБ

Клон София

Адрес на банката:  пл. „ Княз Александър І" №1

IBANBG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

Имейли на факултетните канцеларии, на които се изпращат документите за кандидатстване и линковете с видео файловете:

- Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg, тел. 4409 746, 0882 33 50 43

- Инструментален факултет – e-mail: deni@nma.bg тел. 870 30 49, 0882 33 50 39

Включително Фолклорно пеене и Фолклорни инструменти

-          Поп и джаз изкуство – e-mail: verageorgieva@nma.bg , тел. 4237 657, 0886 81 69 03

Поп и джаз инструментално изкуство /вид инструмент/

Поп и джаз пеене

След изпращане на документите по имейл всеки кандидат-студент ще  получи кандидатстудентски номер от съответната факултетна канцелария на посочената от него електронна поща. При две специалности кандидатът получава само един номер за специалността, посочена от него в заявлението за кандидатстване като първа. Той важи и за двете специалности.

Графици за явяване на изпитите, които ще протичат онлайн, ще се изпращат на електронните пощи на кандидат-студентите.

Успешно издържалите предварителните приемни изпити участват в общото класиране след провеждането на основния прием в края на месец юни.