ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

Уважаеми колеги,

Тук ще бъдете информирани за контактите на Вашите преподаватели и за техните изисквания къв Вас.

Заповед за преминаване на дистанционно обучение

 

ТКДФ

ИФ

ВФ

ПДИ