Защита на лични данни НМА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕСИТЕ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В НАЦИОНАЛНАТА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ ПРЕЗ 2018

Декларация за информираност


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕСИТЕ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В НАЦИОНАЛНАТА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ ПРЕЗ 2018 г.

Декларация за информираност

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНИ И КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ, ПРОВЕЖДАНИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

Декларация за информираност - подготвителен курс, кандидатстудентски курс

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СТУДЕНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И ДОКТОРАНТИ В НАЦИОНАЛНАТА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

Декларация за информираност - студенти, докторанти, специализанти


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕСИТЕ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ЛИЦАТА УЧАСТВАЩИ В НАСТАНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ И ЛИЦАТА НАСТАНЕНИ В СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“