НОВИ магистърски специалности

Звукорежисура и звуков дизайн за игри

Обучението в програмата се осъществява съвместно с Юбисофт София

Лектори от Юбисофт София: Елица Александрова и Ивайло Кастеллиев

 

Срок на обучение:

- 1 година за завършилите бакалавърска степен по звукорежисура, редовно обучение.

- 2 години за завършилите бакалавърска степен по друга специалност, редовно обучение

 

Необходими 60 кредита за всяка година.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително 2 кредита на година за самостоятелни и престижни професионални изяви.

 

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

 

Едногодишно обучение

Изучавани дисциплини:

- задължителни: Звукорежисура, Звуков дизайн за игри, Аудио постпродукция, Работа по магистърска теза;

- избираеми: Звукозаписна продукция, Телевизионна продукция, Композиция, Основи на програмирането, Медийна композиция;

- факултативни: История на изкуството, Чужд език І и ІІ, Спорт.

 

Двугодишно обучение

Изучавани дисциплини:

- задължителни: Звукорежисура, Аудио постпродукция, Звукозаписна практика, Звукотехника, MIDI и звуков синтез, Солфеж, Хармония Инструментознание, Оркестрация;

- избираеми: Основи на програмирането, Композиция, Медийна композиция, Музикална акустика, Пиано, Психоакустика, Озвучаване и озвучителни системи,;

- факултативни: Чужд език І и ІІ, Спорт.

 

Начин на дипломиране: Практически проект и защита на магистърска теза.

 

 

Оперета и мюзикъл

Срок на обучение:

- 1 учебна година, редовно обучение, за бакалаври със специалност „Класическо пеене”;

- 2 учебни години, редовно обучение, за бакалаври, завършили други специалности.

За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително по 2 кредита на година за ярки и престижни художественотворчески изяви.

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърския справочнк за съответната учебна година, публикуван на сайта на НМА.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: класическо пеене, актьорско майсторство,  пеене с диригент, словесно действие, танцова подготовка, учебен музикален театър, .история на оперета и мюзикъл.

избираеми: история на изкуството,драматургия и интерпретация на оперета и мюзикъл, работа с корепетитор, музикална естетика, вокална методика . история на изкуството, работа с корепетитор, фехтовка, грим, микрофонна техника.

факултативни: немски език, английски език, френски език, руски език, спорт, спортни танци. подход и реализация на изследователски проекти, български език, италиански език;

 

Начин на дипломиране:  

- държавен изпит – самостоятелен концерт или централна партия в оперетен спектакъл или мюзикъл.

- защита на магистърска теза.

Предназначение на специалистите и възможности за професионална реализация:

- професионална квалификация „артист в музикален театър”;

- артист-солист в музикален институт;

- концертиращ артист-солист;

- артист в различни певчески формации.

- вокален педагог в различни учебни заведения, школи и студии;

- преподавател по пеене във висши училища.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Балетна педагогика

Срок на обучение:

- 1 учебна година, редовно обучение, за бакалаври със специалност „Балетна педагогика”;

- 2 учебни години, редовно обучение, за бакалаври, завършили други специалности.

За придобиване на степен „Магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедра „Музикално-сценично изкуство” на студента може да бъдат присъдени допълнително до 10 кредита за периода на следването за ярки и престижни изяви – концерти или награди от национални и международни конкурси и др.

Изучавани дисциплини:

- задължителни:

Методика на преподаване на класическия танц, Методика на преподаването на кл.балет. Методическа композиция. Класически репертоар. Исторически танци. Съвременни танцувални техники. Методика и композиция на характерния танц. Български танци. Драматичен анализ на балетната партитура

избираеми:

Основи на сценичното движение. Работа с корепетитор. УМСИ. Подход и реализация на изследователските проекти. Естетика. Семиотика. Работа на педагога с различни възрастови групи. Жанрове в балетния театър. Хореографски прочит. Мениджмънт на сценичните изкуства

факултативни:

Работа с компютърни програми, І чужд език, ІІ чужд език, спорт, музикален анализ, обучение на деца до 7 год.

Начин на дипломиране:

Държавен изпит върху професионален балетен клас, магистърска теза.

Предназначение на специалистите:

 • да преподават във висши училища с направление “Музикално и танцово изкуство” и обучават балетни кадри;
 • да преподават в специализираните средни балетни училища изучаваните тук дисциплини;
 • да ръководят организационно-методически танцовия живот в балетно училище или трупа;
 • да провеждат научноизследователска работа в областта на балетната педагогика и методика на танцово-теоретичните дисциплини;
 • да ръководят балетни състави;
 • да ръководят и преподават във всички балетни и танцови  школи.

Възможности за работа:

- във висши училища с професионално направление “Музикално и танцово изкуство” ;

- училища, в които са застъпени хореографски дисциплини – класически танци, методика на преподаване на класическия танц, исторически танци, характерни танци, модерен балет и джаз балет; история на балета, композиция на класическия танц, репертоар, танцувално и сценично движение;

- да работят като балетни педагози и репетитори в балетни състави.

- да преподават в професионални балетни училища;

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Мениджмънт на музикалните индустрии

Музикален мениджмънт се преподава в Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ от 1999 г. от доц. д-р Момчил Георгиев. Oт 2014 г. е задължителна дисциплина за Теоретико-композиторския и диригентски факултет, а НМА създаде и двугодишна магистратура по „Мениджмънт на музикалните индустрии“ с водещ програмата също д-р Момчил Георгиев и с изключително високо качество на преподавателския състав и партньорства с различни организации от областта на музикалната индустрия в национален и международен мащаб.

Курсът със своите лекционни и практически модули дава познания в областта на музикалните стилове и жанрове (класика, поп, джаз, рок, фолклор, World Music и т. н.), възможности за овладяване на ръководни умения и за сериозни професионални контакти. Целта е създаване на компетенции, свързани с планиране, финансиране, организация, анализ и оценка на музикални събития, институти и фестивали. Цялостният процес се основава на интерактивни методи на обучение – с използване на мултимедийни продукти, социологически и маркетингови изследвания, дълбочинни интервюта и наблюдение. Отделено е и време за дискусии и разискване на различни казуси.

Обучението може да постави началото на солидна кариера в океана на българския и световния музикален бизнес в професии като: артистичен мениджър и музикален предприемач; издател и продуцент консултант и администратор; промоутър и организатор на фестивали, концерти, конкурси и др., експерт в музикалния маркетинг, връзките с обществеността, рекламата, управлението на проекти и други.

Магистратурата предлага:

 • Иновативен образователен модел с баланс между лекционната иприложната части на програмата;
 • Преподаватели от водещи висши училища и практици всъответните области;
 • Скъсяване на дистанцията между студентската скамейка и работното място;
 • Широки познания за бизнес - моделите у нас и по света по жанрове, видове, социален и икономически статус;
 • Практически познания и срещи, които Google не може да ви осигури.

Тук ще можете да си отговорите на въпроси като: Що е продуцент и изпълнител и какви са техните права? Каква е правната рамка на музикалния бизнес? Какво е трудов и граждански договор? Какви са данъците за музикантите? Къде и колко мога да спечеля със защита на проект? Как да изградя артистичната си кариера? Що е PR и маркетинг и какви комуникационни умения трябва да имам? Какви са музикалните организации у нас и по света и как мога да се впиша в тях?

Ръководител на програмата: доц. д-р Момчил Георгиев – momchil_georgiev@yahoo.com

Координатор на програмата: доц. д-р Мануела Бончева – boncheva_manuela@abv.bg

Документи могат да подават завършилите бакалавърска степен у нас и в чужбина в ТКДФ при Светлана Богданова – sbogdanova@nma.bg

Допълнителни сведения ТУК