Нормативна уредба

Акредитация

Нормативни документи

Правилник за устройството и дейността на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

Стратегия за развитие на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" за периода 2017-2020 година

Система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и академичния състав в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ (СОПКОАС)

Оценяване и управление на качеството в НМА, относно общото функциониране на СОПКОАС

Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

Мандатна програма за управлението на НМА за периода 2016-2020 г.

ГОДИШЕН  ОТЧЕТ НА РЕКТОРА ЗА ДЕЙНОСТТА НА  НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ  ”ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” aприл 2017 – април 2018 година

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА И ПРОГРАМА

БИБЛИОГРАФСКИ ПРАВИЛА НА АКАДЕМИЧНОТО ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИШЕН  ОТЧЕТ НА РЕКТОРА ЗА ДЕЙНОСТТА НА  НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ  ”ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” aприл 2018 – април 2019 година

Мандатна програма за управлението на НМА за периода 2020-2024 г.