Контакти

Евлоги и Христо Георгиеви 94


Вижте по-голяма карта

Людмил Стоянов 6


Вижте по-голяма карта

Изпратете запитване

Полета отбелязани с * са задължителни за попълване!
 Captcha

с нас:

Помощник ректор

инж. Евгени Вълков

Тел.: 02 / 440 97 80

Експерт връзки с обществеността Кристина Венкова
Тел.: 02 / 440 97 84
Експерт международна дейност Петя Кисимова Тел.: 02 / 440 97 83
Директор библиотека Д-р Елисавета Петкова Тел.: 02 / 440 97 71
Главен експерт Човешките ресурси Поля Велкова Тел.: 02 / 440 97 41
Ръководител Учебно направление д-р Мариян Георгиев

Тел.: 02 / 440 97 51

marian@nma.bg

Главен експерт Учебен отдел - Докторанти Ева Драгомирова

Тел.: 02 / 440 97 47

eva@nma.bg

Главен експерт  Учебен отдел Николета Ненова

Тел.: 02 / 440 97 52

nikoleta@nma.bg

Теоретико-композиторски и диригентски факултет
Светлана Богданова

Тел.: 02 / 440 97 46

0882 33 50 43

sbogdanova@nma.bg

Вокален факултет Юлияна Анастасова

Тел.: 02 / 440 97 66

0882 33 50 42

juliana@nma.bg

Инструментален факултет Деница Чардакова

Тел.: 02 / 870 30 49

0882 33 50 39

deni@nma.bg

Поп и джаз изкуство Вера Георгиева

Тел.: 02 / 423 76 57

0886 81 69 03

verageorgieva@nma.bg

Балетна педагогика Юлияна Анастасова

Тел.: 02 / 440 97 66

juliana@nma.bg

Ръководител направление ФСД и главен счетоводител Соня Ханджиева Тел.: 02 / 440 97 90
Каса Емилия Цолова Тел.: 02 / 440 97 92
Счетоводство  

Тел.: 02 / 440 97 91

Тел.: 02 / 440 97 93

stipendii.nma@abv.bg

kolovanma@abv.bg