ДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ 2021 г.

28.04.2021

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

„ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

 

ТЕОРЕТИКО–КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 

КАТЕДРА „ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА И ЕТНОМУЗИКОЛОГИЯ“

 

Ви канят да вземете участие в деветото издание на научна сесия

 

ДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ

 

19 – 20 май 2021 г.

 

Очакваме заявките Ви на адрес dchetenianma@abv.bg до 14 май 2021,

като приложите следната информация:

заглавие на тема; име на участника; институция,  

в която се осъществява докторантурата; факултет, специалност, координати за връзка /телефон и електронна поща/.

Съгласно регламента докладите следва да бъдат

с продължителност до 15 минути.

 

« Назад към всички събития