Общо отчетно-изборно събрание на НМА

25.08.2020

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 25 септември /петък/ от 10.00 ч. в Концертната зала ще се проведе общо отчетно-изборно събрание на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", при следния дневен ред:

  1. Избор на комисии.
  2. Избор на Председател и Зам.-Председател на ОС.
  3. Отчет на Ректора на НМА
  4. Отчет на ръководител направление ФСД и гл. счетоводител.
  5. Отчет на контролния съвет.
  6. Избор на Ректор.
  7. Избор на Академичен съвет.
  8. Избор на Контролен съвет.
  9. Промени в Правилника за устройсвото и дейността на НМА.
Регистрацията на делегатите ще започне в 9.30 ч.

Носенето на предпазни маски, шалове, кърпи или шлемове, които да покриват устата и носа е задължително!!!

Събранието е свикано с решение на Академичния съвет на НМА от редовно проведено заседание на 08.07.2020 г.

Кандидатите за Ректор подават мандатни програми на хартиен и електронен носител от 10 септември до 15.00 ч. на 17 септември 2020 г. в деловодството на НМА при г-жа Поля Велкова, ст. № 18 в сградата намираща се на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94.
Мандатните програми ще бъдат публикувани на сайта на НМА на 17.09 и ще са достъпни за четене до 25.09.2020 г.
Проф. д-р Ростислав Йовчев - 
Председател на ОС на НМА
« Назад към всички събития